Provozní dobu ambulance a termíny pro objednání naleznete zde.

Mamocentrum FEMINA s.r.o. se podílí na činnosti multidisciplinárního týmu pro onkologická onemocnění Fakultní nemocnice v Ostravě (FnO).

Zdravotnické zařízení poskytující specializovanou ambulantní péči v oborech:

- Mamologická ambulance (péče o nemoci prsů)
- Ambulantní léčebně rehabilitační péče
- Chirurgická ambulance
- Ambulance pro dětskou chirurgii

Pracoviště pracují podle akreditačních kriterií kvality FnO.

Co Vám nabízíme:

 1. Klinické vyšetření se stanovením Vašeho pravděpodobného rizika vzniku nádorového onemocnění. (U nádorů prsu je u nás riziko až 11% u žen a 1% u mužů. Některé skupiny v naši populaci mohou mít toto riziko podstatně vyšší, s věkem riziko narůstá).

 2. Doporučení preventivních opatření, která mohou toto riziko ovlivnit.

 3. U rizikových pacientů opakované sledování s cílem včasného rozpoznání přednádorových stavů a počínajících nádorových změn, kde výsledky léčby mohou být většinou dobré.

 4. U nenádorových onemocnění prsů jejich léčbu, která může potíže vyléčit a snížit nádorové riziko.

 5. U rizikových pacientů zajištění speciálních diagnostických a léčebných postupů.

 6. Zajištění vyšetření prsů dostupnými diagnostickými metodami podle potřeby (ultrazvuk, mamografie, nukleární magnetická resonance, isotopová mamoscintigrafie), včetně odběru vzorku tkáně a jejího imunohistopatologického a molekulárně biologického vyšetření, které je pro diagnosu a léčbu rozhodující.

 7. Zajištění pravidelné účasti žen ve věku od 45 let v mamografickém screeningu. Úzce spolupracujeme s pracovišti, která provádějí preventivní-screeningovou mamografii, řadou praktických lékařů, ambulantních specialistů a nemocničních pracovišť.

 8. Včasnou chirurgickou léčbu, která je obvykle prvním léčebným výkonem a umožňuje detailní
  posouzení charakteru nádoru a další, navazující protinádorovou léčbu.

 9. Zajištění pacientů po operacích :
  Speciálně zaměřenou rehabilitací a vybavení zdravotnickými pomůckami.

 10. Sledování pacientů po předcházející primární léčbě k zajištění dobrého zdravotního stavu a prevenci možných komplikací.

 11. Doporučení rekonstrukčních výkonů po operacích prsů

Naší pracovníci mají vysokou odbornou erudici a mnohaleté praktické zkušenosti. Spolupracujeme s řadou praktických lékařů, ambulantních specialistů a nemocničních pracovišť.

Pomáháme chránit a upevňovat Vaše zdraví.

 

Než nás navštívíte,  prosím věnujte pozornost informacím, jak se  objednat, neztrácejte čas v čekárnách. U nás máte možnost objednávky na přesně stanovený termín. Pokud se chcete objednat sama, bez doporučení lékaře i to u nás lze. Více naleznete zde.
 

Vybavení našich pracovišť splňuje všechny nároky na moderní medicínu. Klademe důraz i na pohodlí našich pacientů. Konkrétní informace a fotografie.

 

Spolupráce s jinými specialisty
Spolupracujeme s mnoha významnými odborníky, specialisty a pracovišti, se kterými případně konzultujeme Váš zdravotní stav.
Jejich seznam naleznete zde.

 
Smluvní zdravotní pojišťovny.  Seznam smluvních pojišťoven, se kterými máme uzavřenu smlouvu.
 


Mamocentrum-FEMINA, s.r.o., Třebovická 5316, Ostrava Třebovice, tel.: 596 632 446
Mamocentrum-FEMINA, s. r. o., pracoviště rehabilitace, Bankovní 6, Moravská Ostrava, tel.: 607 261 261

info@mamocentrum-femina.cz