Mamocentrum FEMINA s.r.o
je společností zapsanou v obchodním rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C,vložka 25588.
IČO: 26808064

Je nestáním zdravotnickým zařízením poliklinického typu.
Součástí zdravotnického zařízení jsou:
  I.   Specializované ambulance oborů chirurgie
  II.  Rehabilitace - fyzioterapie

Hlavní náplní je poskytování odborné preventivní a léčebné péče pacientům s onemocněním prsů, diagnostickou , operační léčbu a sledování léčených pacientů.
Tato základní péče je rozšířená nadstandardními službami. Zdravotnické zařízení je smluvním zařízením prakticky všech zdravotnických pojišťoven.

 
Kdo zde pracuje?
Doc. MUDr. Josef Kopecký, DrSc. - odborný lékař
Lékařskou fakultu vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 1959. Po promoci pracoval na chirurgickém oddělení Krajské nemocnice v Ostravě, v letech 1965-66 na Klinice dětské chirurgie DFN v Praze. Získal atestaci z všeobecné chirurgie I. a II. stupně a atestaci z dětské chirurgie...
[více informací naleznete zde]
MUDr. Petra Kopecká - odborná lékařka
Absolvovala Lékařskou fakultu University Palackého v Olomouci. Po promoci pracovala na chirurgickém oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku. Získala atestaci z všeobecné chirurgie I. stupně na Lékařské fakultě University Masarykovy v Brně a specializovanou kvalifikací. Je odborným učitelem na SZŠ pro obor chirurgie...
[více informací naleznete zde]
 

PaedDr. Marie Kopecká - poradenství, management

V posledním desítiletí se zabývá problematikou prevence a incidence rizikových faktorů onemocnění prsů. Psychologickými a sociálními aspekty nádorových onemocnění prsů. Věnuje se poradenství v protetické péči žen po operacích prsů. Organizuje chod obou pracovišť, zabezpečuje kontakt se Zdravotními pojišťovnami a ekonomické zajištění společnosti.
 

Jorga Sumerová - registrovaný fyzioterapeut
Pracovala jako rehabilitační pracovník v Rehabilitačním ústavu Hrabyně v roce 1983-1985, poté v ambulanci pro rehabilitaci Zdravotního ústavu MV v Ostravě. Od roku 1992 pracuje v mamocentru jako samostatný fyzioterapeut. Absolvovala pomaturitní specializační studium v LTV s atestací. Zúčastnila se odborných stáží v Rehabilitačních ústavech v Kladrubech a v Chuchelné. Je členkou UNIFY Praha. Je zapojena do přednáškové a publikační činnosti. Specializuje se na rehabilitaci po operacích prsů, léčbu pooperačního lymfedému,  vertebrogenních onemocnění a kloubních onemocnění. Je recenzentkou Standardu fyzioterapeutické péče po operacích mammy. Je odborným garantem rehabilitačního pracoviště.

Vlasta Čimburová
Zabezpečuje dodržování hygienického režimu obou pracovišť, zásobování pracovišť potřebným provozním materiálem a hygienickými prostředky. Pečuje o ochranné pracovní prostředky, sklady speciálního zdravotnického materiálu, zdravotnických prostředků, kartotéky a archivu zdravotnické dokumentace.

 

 
 


Mamocentrum-FEMINA, s.r.o., Třebovická 5316, Ostrava Třebovice, tel.: 596 632 446
Mamocentrum-FEMINA, s. r. o., pracoviště rehabilitace, Bankovní 6, Moravská Ostrava, tel.: 607 261 261

info@mamocentrum-femina.cz